Všechny plánované akce jsou do konce školního roku zrušeny.

Pasování na školáky proběhne v obou třídách bez přítomnosti rodičů ve čtvrtek 18. 6. 2020 v dopoledních hodinách.

Od 1. června mohou rodiče, pokud jde dítě po obědě, odhlásit odpolední svačinu každé ráno.               

 

Hlavní prázdniny 2020

Mateřská škola Perknov bude od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 z provozních důvodů uzavřena.

Provoz v době od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2020 bude zajišťovat MŠ Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 1832

Provoz v době od 1. 8. 2020 do 31. 8. 2020 bude zajišťovat MŠ Havlíčkův Brod, Žižkov II 1352

Provoz v MŠ Na Svahu bude opět zahájen 1. 9. 2020

 

Zrušte si, prosím, trvalé příkazy na platbu školného (na červenec a srpen)!,

(ZMĚNA VÝŠE ŠKOLNÉHO OD ZÁŘÍ 2020 na částku:  490,-Kč za měsíc)

Nerušte povolení k inkasu na stravné, záloha na září Vám odejde v srpnu.

Od září 2020 školné neplatí děti s povinnou předškolní docházkou, tzn. děti, které do 31. 8. 2021 dovrší věku 6 let.