Vážení rodiče,

v souladu s novelizací mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních

se Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 od pondělí 10. 5. 2021 otevírá pro všechny děti.

Provoz MŠ bude probíhat v běžném režimu a bez testování.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci i dále dodržujte nastavená hygienická opatření:

  • Dítě do MŠ přivádí a vyzvedává pouze 1 osoba
  • VSTUP DO BUDOVY MŠ POUZE S RESPIRÁTOREM FFP2, PO DEZINFEKCI RUKOU!
  • V prostorách šatny se budou vždy převlékat max. 3 děti s doprovodem.
  • Pokud během dne zjistíte příznaky nebo pozitivitu na COVID-19 a nemá Vám, kdo vyzvednout dítě z MŠ, domluvte si telefonicky s p. učitelkou způsob předání!
  • V prostorách školy se zdržujte po maximálně nutnou dobu a s patřičnými rozestupy,

nevstupujte do tříd

Z hygienických důvodů a eliminace možného šíření rizika nákazy: 

nebudou děti nosit do mateřské školy žádné vlastní hračky, předměty atd.

Děkujeme za pochopení a vážíme si, že nám pomáháte a pravidla dodržujete.