Ředitelství Mateřské školy Perknov děkuje členům Sboru dobrovolných hasičů, p. Prchalovi a p. Formanovi za zapůjčení a přípravu areálu na Den dětí.