Velké poděkování za materiální pomoc, drobné dárky pro děti, občerstvení na akce atp. patří těmto rodičům:

Včela Ondřej, Vrhelová Jana, Malimánková Iveta, Mandincová Denisa, Krepindlová Jana, Vilémová Zuzana, Hvězdová Eliška, Drdlová Kateřina, Sádlová Markéta.

Děkujeme