Pro kalendářní měsíc, v němž je omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

Úplata za předškolní vzdělávání bude tedy v souladu s § 6 odst. 5 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, za měsíc březen 2020 (případně další) snížena o poměrnou část, která bude odpovídat době, po kterou byl provoz přerušen.

Děkujeme za pochopení

Mateřská škola Na Svahu 3049, Havlíčkův Brod