Nadstandartní aktivity jsou začleňovány do běžného dne v mateřské škole tak, aby nebyly narušovány vzdělávací ani odpočinkové činnosti dětí během dne.

Do těchto aktivit se mohou zapojit všechny děti podle zájmu s ohledem na věkové schopnosti a individuální potřeby.

Logopedická prevence

Depistáž řeči v MŠ provádí každý rok odbornice z pedagogicko - psychologické poradny se souhlasem zákonných zástupců. Na základě výsledků jsou děti zařazeny do kroužku logopedie, který vede asistentka logopeda p. uč. Hana Novotná DiS. Děti si zde procvičují hlásky pomocí průpravných, artikulačních, dechových cvičení, gymnastiky mluvidel, říkanek a grafomotoriky. Rodiče si mohou domluvit konzultaci s p. učitelkou a poradit se, co je třeba s dítětem procvičovat doma, jakým způsobem apod.
Kolektivní logopedická prevence probíhá v rámci dopoledních i odpoledních činností v obou třídách. Všechny děti si zde hravou formou rozvíjí řeč, jemnou motoriku, smyslové vnímání.

Seznamování s anglickým jazykem

Na základě Národního plánu výuky cizích jazyků a zájmu zákonných zástupců doplňuje mateřská škola hlavní vzdělávací nabídku o dílčí specificky zaměřený program seznamování dětí se základy anglického jazyka.
Jazykové vzdělávání probíhá dvakrát týdně po dobu 20 minut a zapojují se do něj předškolní děti.
Při výuce se využívá vhodných materiálů, pracovní sešity, obrázkové karty, příběhové karty, CD – poslechy, písničky. Děti se učí hravou formou.

Výtvarné tvoření

Děti se seznamují s různými výtvarnými technikami ( i netradičními), učí se pracovat s výtvarným materiálem i přírodninami, které si samy nasbírají při pobytu venku. Svými výtvory se podílejí na výzdobě mateřské školy. Každý rok se účastníme výtvarné soutěže pro školy, spojené s velkou výstavkou dětských prací v Kulturním domě Na Ostrově. Výtvarné aktivity jsou zařazovány v dopoledních i odpoledních činnostech a jsou určeny pro všechny děti dle zájmu.

Cvičení jógy

Děti cvičí jógu pravidelně, někdy i několikrát týdně při ranních tělovýchovných chvilkách.

Plavecký kurz

plavkurz15 001Organizuje Plavecká škola Havlíčkův Brod.

Probíhá vždy v jarních měsících, děti jezdí do bazénu v Havlíčkově Brodě jednou týdně (10 lekcí). Výuku zajišťuje instruktor plavecké školy. Po celou dobu je u dětí přítomen pedagogický dozor z MŠ.

Pro přihlášené děti – kurz i dopravu hradí zákonní zástupci.

Lyžařský kurz

lyzovani2015 013Zajišťuje lyžařská škola „Zajda“ Havlíčkův Brod.

Probíhá v zimních měsících, děti jezdí do Ski areálu Šacberk u Jihlavy jednou týdně (5 lekcí), dětem jsou zapůjčeny seřízené lyže, hůlky, boty i helma přímo na svahu ( zahrnuto v ceně kurzu ).

Pro děti od 4 let. Pro přihlášené děti – kurz i dopravu hradí zákonní zástupci.