Sponzoři pro rok 2023

Jméno / OrganizaceDar / Příspěvek
MDDr. Horáčková Výtvarné pomůcky
Novák Michal Tvorba a údržba webových stránek

Sponzoři pro rok 2022

Jméno / OrganizaceDar / Příspěvek
Manželé Včelovi, Čermáková Monika
Sádlová Markéta, Doležalová Jana
Baladová Zuzana
Občerstvení na akci „Vánoční zpívání“
ZOK – systém s.r.o. Stojan na kola
MDDr. Horáčková Výtvarné pomůcky
Novák Michal Tvorba a údržba webových stránek