Sponzoři pro rok 2020

Jméno / OrganizaceDar / Příspěvek
MDDr. Horáčková Blanka Výtvarné pomůcky
Prchal David Ochranné pomůcky
Ing. Protivínský Jiří Ph.D. Finanční dar
Novák Michal Tvorba a údržba webových stránek

Sponzorování mateřské školy v Perknově

Děkujeme všem sponzorům a rodičům dětí MŠ, kteří jakoukoliv formou přispěli škole ke zkvalitnění a modernizaci výuky nebo rozvoji tvořivosti i relaxaci dětí a také za občerstvení na slavnosti v MŠ. Finanční prostředky byly použity na hračky, učební pomůcky, programy na interaktivní tabuli, relaxační pomůcky, hrací koutky ve třídách a vybavení na školní zahradu.