Sponzorování mateřské školy v Perknově

Děkujeme všem sponzorům a rodičům dětí MŠ, kteří jakoukoliv formou přispěli škole ke zkvalitnění a modernizaci výuky nebo rozvoji tvořivosti i relaxaci dětí a také za občerstvení na slavnosti v MŠ. Finanční prostředky byly použity na hračky, učební pomůcky, programy na interaktivní tabuli, relaxační pomůcky, hrací koutky ve třídách a vybavení na školní zahradu.

Sponzoři pro rok 2019

Jméno / OrganizaceDar / Příspěvek
Šílová Eva Papíry na kreslení
Vrhelová Jana Koláče na Pasování předškoláků
Plodík Martin Palačinky na Pasování předškoláků
Ing. Protivínský Jiří Ph.D. Finanční dar
Novák Michal Tvorba a údržba webových stránek