Sponzorování mateřské školy v Perknově

Děkujeme všem sponzorům a rodičům dětí MŠ, kteří jakoukoliv formou přispěli škole ke zkvalitnění a modernizaci výuky nebo rozvoji tvořivosti i relaxaci dětí a také za občerstvení na slavnosti v MŠ. Finanční prostředky byly použity na hračky, učební pomůcky, programy na interaktivní tabuli, relaxační pomůcky, hrací koutky ve třídách a vybavení na školní zahradu.

Sponzoři pro rok 2019

Jméno / OrganizaceDar / Příspěvek
Vrhelová Jana Občerstvení na akci „Hrajeme si spolu“
MUDr. Horáček Martin Finanční dar
MUDr. Pipek Michal Finanční dar
Šílová Eva Papíry na kreslení
Vrhelová Jana Koláče na Pasování předškoláků
Plodík Martin Palačinky na Pasování předškoláků
Ing. Protivínský Jiří Ph.D. Finanční dar
Novák Michal Tvorba a údržba webových stránek