Děkujeme všem sponzorům a rodičům dětí MŠ, kteří jakoukoliv formou přispěli škole ke zkvalitnění a modernizaci výuky nebo rozvoji tvořivosti i relaxaci dětí a také za občerstvení na slavnosti v MŠ. Finanční prostředky byly použity na hračky, učební pomůcky, programy na interaktivní tabuli, relaxační pomůcky, hrací koutky ve třídách a vybavení na školní zahradu.