1. Jaro ťuká na vrátka
  2. I knížky mají svátek
  3. Jarní hrátky ze zahrádky
  4. Počasí za okny
  5. Máme rádi maminku
  6. Velikonoční vajíčko
  7. Vstávej semínko holala
  8. O neposlušném koštěti