Zápis a přijímání dětí do MŠ Na Svahu 3049 2023/2024

Přidělené registrační číslo Vám bude sděleno SMS zprávou nebo E-mailem. V případě, že ho neobdržíte do 12. 5. 2023, kontaktujte zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání Vladimíru Kreuzovou, telefon č. 721 384 112.

Výsledky zápisu (podle registračních čísel) budou zveřejněny na webových stránkách www.zswolkerova.cz a www.msperknov.cz a vývěsce MŠ Na Svahu 3049, nejpozději do 30. 5. 2023.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2023/2024

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2023/2024

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2023/2024

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2023/2024

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVLÍČKŮV BROD, NA SVAHU 3049 PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 - 2024

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVLÍČKŮV BROD, NA SVAHU 3049 PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 - 2024

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS PRO CIZINCE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVLÍČKŮV BROD, NA SVAHU 3049 PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 - 2024

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS PRO CIZINCE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVLÍČKŮV BROD, NA SVAHU 3049 PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 - 2024

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Přidělené registrační číslo Vám bude sděleno SMS zprávou nebo E-mailem. V případě, že ho neobdržíte do 13. 5. 2022, kontaktujte zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání Vladimíru Kreuzovou, telefon č. 721 384 112. Výsledky zápisu (podle registračních čísel) budou zveřejněny na webových stránkách www.zswolkerova.cz a www.msperknov.cz a vývěsce MŠ Na Svahu 3049, nejpozději do 31. 5. 2022.