Časové rozvržení dne je pouze orientační

Časové rozvrženíProgram
06.15 - 07.00 Děti z obou tříd se scházejí v dolní třídě
07.00 - 08.30 Děti se scházejí ve svých třídách, individuálně si hrají, dokončují práce z minulého dne
08.30 - 08.40 Úklid a příprava na další činnosti
08.40 - 08.50 Řízené pohybové aktivity
08.50 - 09.15 Hygiena, svačina
09.15 - 09.30 Ranní kruh s pozdravem, motivace k činnostem, výběr činností
09.30 - 09.50 Řízené činnosti, v pátek - pohybové aktivity
09.50 - 11.30 Oblékání a pobyt venku
11.30 - 12.00 Hygiena, oběd
12.00 - 15.00 Individuální odpočinek na karimatce, poslech pohádky. Klidové činnosti dle výběru dětí, zájmová činnost
14.30 - 15.30 Odpolední svačina, volné činnosti dle výběru dětí, pobyt na školní zahradě
15.30 - 16.30 Volné hry dětí z obou tříd, rozcházení

Rozvrh1
Rozvrh2
Rozvrh3