PODĚKOVÁNÍ

Ředitelství Mateřské školy Perknov děkuje členům Sboru dobrovolných hasičů, p. Prchalovi a p. Formanovi za zapůjčení a přípravu areálu na Den dětí.

Červen

Do konce školního roku 2020/21 budou probíhat pouze akce pro děti bez přítomnosti rodičů.

Úterý 1. 6. 2021 Pěší výlet ( plnění úkolů, opékání vuřtů, návrat do MŠ na oběd )
- dejte dětem vhodný oděv a obuv, pití a pláštěnku do batůžku.
Čtvrtek 3. 6. 2021 Vycházka na zmrzlinu
V případě nepříznivého počasí budou termíny přesunuty
Úterý 22. 6. 2021 Pasování na školáky proběhne v obou třídách bez přítomnosti rodičů v dopoledních hodinách.

Hlavní prázdniny 2021
Omezený provoz bude pro přihlášené děti od 1. 7. do 23. 7. 2021 zajištěn v dolní třídě Mateřské školy Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049
Náhradní provoz bude od 26. 7. 2021 do 31. 8. 2021 zajištěn na odloučených pracovištích příspěvkové organizace města Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, a to takto:
Provoz v době od 26. 7. 2021 do 31. 7. 2021 bude zajišťovat
Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nádražní 1329
Provoz v době od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021 bude zajišťovat
Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nad Tratí 537
Provoz v MŠ Havlíčkův Brod , Na Svahu 3049 bude opět zahájen 1. 9. 2021

Zrušte si, prosím, trvalé příkazy na platbu školného (na červenec a srpen)!,
ZMĚNA VÝŠE ŠKOLNÉHO OD ZÁŘÍ 2021 na částku: 600,-Kč za měsíc
Nerušte povolení k inkasu na stravné, záloha na září Vám odejde v srpnu!
Od září 2021 školné neplatí děti s povinnou předškolní docházkou, tzn. děti, které do 31. 8. 2022 dovrší věku 6 let.

Oznámení o omezení a přerušení provozu MŠ

Ředitel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, se sídlem Havlíčkův Brod Wolkerova 2941, v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, a po projednání se zřizovatelem Městem Havlíčkův Brod, oznamuje omezení a přerušení provozu odloučeného pracoviště příspěvkové organizace Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 v červenci a srpnu 2021.

Omezený provoz bude od 1. 7. do 23. 7. 2021 zajištěn v dolní třídě Mateřské školy Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049      

Náhradní provoz bude od 26. 7. 2021 do 31. 8. 2021 zajištěn na odloučených pracovištích příspěvkové organizace města Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, a to takto:

Provoz v době od 26. 7. 2021 do 31. 7. 2021 bude zajišťovat

Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nádražní 1329

Provoz v době od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021 bude zajišťovat

Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nad Tratí 537

Provoz v MŠ Havlíčkův Brod , Na Svahu 3049 bude opět zahájen 1.9.2021

Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 od pondělí 10. 5. 2021 otevírá pro všechny děti

Vážení rodiče,

v souladu s novelizací mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních

se Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 od pondělí 10. 5. 2021 otevírá pro všechny děti.

Provoz MŠ bude probíhat v běžném režimu a bez testování.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci i dále dodržujte nastavená hygienická opatření:

  • Dítě do MŠ přivádí a vyzvedává pouze 1 osoba
  • VSTUP DO BUDOVY MŠ POUZE S RESPIRÁTOREM FFP2, PO DEZINFEKCI RUKOU!
  • V prostorách šatny se budou vždy převlékat max. 3 děti s doprovodem.
  • Pokud během dne zjistíte příznaky nebo pozitivitu na COVID-19 a nemá Vám, kdo vyzvednout dítě z MŠ, domluvte si telefonicky s p. učitelkou způsob předání!
  • V prostorách školy se zdržujte po maximálně nutnou dobu a s patřičnými rozestupy,

nevstupujte do tříd

Z hygienických důvodů a eliminace možného šíření rizika nákazy: 

nebudou děti nosit do mateřské školy žádné vlastní hračky, předměty atd.

Děkujeme za pochopení a vážíme si, že nám pomáháte a pravidla dodržujete.

Návrat dětí do MŠ

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

MANUÁL COVID-19 TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH DUBEN 2021

MANUÁL COVID-19 TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH DUBEN 2021

TESTUJEME SE, ABY VE ŠKOLE BYLO BEZPEČNO

TESTUJEME SE, ABY VE ŠKOLE BYLO BEZPEČNO