Červen 2022

Středa 1. 6. 2022

Den dětí v MŠ s překvapením

Čtvrtek 2. 6. 2022

Vycházka na zmrzlinu

  • V případě nepříznivého počasí bude termíny přesunut

Úterý 14. 6. 2022

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

  • horní třída v 15.30. hodin

Čtvrtek 23. 6. 2022

Pasování na školáky s pohádkou

  • v horní třídě MŠ v 16.00 hodin – POUZE PRO PŘEDŠKOLÁKY A JEJICH RODIČE

 

Prázdninový provoz

Přihlášky na prázdninovou docházku budou uzavřeny v pátek 6. 5. 2022 a poté předány na příslušné mateřské školy. (ROZPIS V ŠATNÁCH)

Pokud ještě potřebujete provést nějakou změnu v termínu apod., nahlaste to nejpozději do 6. 5. 2022 p. učitelkám.

Na červenec a srpen si všichni zrušte trvalé příkazy na platbu školného!

ZMĚNA VÝŠE ŠKOLNÉHO OD ZÁŘÍ 2022 – částka bude zveřejněna do konce června

Od září 2022 školné neplatí děti s povinnou předškolní docházkou, tzn. děti, které do 31. 8. 2023 dovrší věku 6 let.

Nerušte povolení k inkasu na stravné, záloha na září Vám odejde v srpnu!

 

Přihlášené děti na prázdniny budou hradit jen poměrnou část.

V MŠ Perknov  za červenec: 284 Kč  a za srpen: 0 Kč