Červen 2023

Čtvrtek 1. 6. 2023

Výlet na Pelestrov (autobusem – zpět půjdeme pěšky)

  • Odjezd 8.15 hodin – všechny děti přijdou do MŠ do 7.30 hodin
  • Předpokládaný návrat: 12.00 hodin
  • Děti si vezmou sportovní oděv, obuv, do batůžku pití, pláštěnku, popř. malou sladkost, svačinu dostanou v MŠ

Pátek 2. 6. 2023

Preventivní program Městské policie v MŠ

Středa 14. 6. 2023

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí v horní třídě v 15.00. hodin

Čtvrtek 22. 6. 2022

Pasování na školáky s pohádkou

  • v dolní třídě MŠ v 9.30 hodin – pro všechny děti bez přítomnosti rodičů

 


Zrušte si, prosím, trvalé příkazy na platbu školného (na červenec a srpen)

ZMĚNA VÝŠE ŠKOLNÉHO OD ZÁŘÍ 2023 – částka bude zveřejněna do konce června

Nerušte povolení k inkasu na stravné, záloha na září Vám odejde v srpnu!

Od září 2023 školné neplatí děti s povinnou předškolní docházkou, tzn. děti, které do 31. 8. 2024 dovrší věku 6 let.

Přerušený provoz Mateřské školy Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 bude od 1. 7. do 11. 8. 2023

Ředitel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, se sídlem Havlíčkův Brod Wolkerova 2941, v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, a po projednání se zřizovatelem Městem Havlíčkův Brod, oznamuje přerušení provozu odloučeného pracoviště příspěvkové organizace Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 v červenci a srpnu 2023.

Přerušený provoz Mateřské školy Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 bude od 1. 7. do 11. 8. 2023

Náhradní provoz od 3. 7. 2023 do 14. 7. 2023 bude zajišťovat odloučené pracoviště příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884: MŠ U školy 4342.

Náhradní provoz od 17. 7. 2023 do 21. 7. 2023 bude zajišťovat Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, odloučené pracoviště MŠ Šmolovy 107.

V době od 24. 7. 2023 do 4. 8. 2023 budou všechny mateřské školy v Havlíčkově Brodě z provozních důvodů uzavřeny.

Náhradní provoz od 7. 8. 2023 do 11. 8. 2023 bude zajišťovat Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, odloučené pracoviště MŠ Šmolovy 107.

Provoz v Základní škole a Mateřské škole Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, odloučené pracoviště Na Svahu 3049 bude opět zahájen 14. 8. 2023

Přerušený provoz Mateřské školy Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 bude od 1. 7. do 11. 8. 2023