Prázdniny 2020

Sunshine

Vážení rodiče, přejeme Vám i Vašim dětem krásné a pohodové léto a těšíme se na příjemnou spolupráci ve školním roce 2020 – 2021.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Perknov

Červen 2020

Všechny plánované akce jsou do konce školního roku zrušeny.

Pasování na školáky proběhne v obou třídách bez přítomnosti rodičů ve čtvrtek 18. 6. 2020 v dopoledních hodinách.

Od 1. června mohou rodiče, pokud jde dítě po obědě, odhlásit odpolední svačinu každé ráno.               

 

Hlavní prázdniny 2020

Mateřská škola Perknov bude od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 z provozních důvodů uzavřena.

Provoz v době od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2020 bude zajišťovat MŠ Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 1832

Provoz v době od 1. 8. 2020 do 31. 8. 2020 bude zajišťovat MŠ Havlíčkův Brod, Žižkov II 1352

Provoz v MŠ Na Svahu bude opět zahájen 1. 9. 2020

 

Zrušte si, prosím, trvalé příkazy na platbu školného (na červenec a srpen)!,

(ZMĚNA VÝŠE ŠKOLNÉHO OD ZÁŘÍ 2020 na částku:  490,-Kč za měsíc)

Nerušte povolení k inkasu na stravné, záloha na září Vám odejde v srpnu.

Od září 2020 školné neplatí děti s povinnou předškolní docházkou, tzn. děti, které do 31. 8. 2021 dovrší věku 6 let.

Usnesení rady města č.328/20

Usnesení rady města č.328/20 ze dne 6.5.2020:
Krizová opatření COVID 19 – obnovení provozu mateřských škol k 25.5.2020

Rada města po projednání s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova souhlasí s obnovením provozu Mateřské školy Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 k datu 25.5.2020 za splnění podmínek ochrany zdraví, které se vztahují na činnost mateřských škol - podkladová příloha 53090.

PŘERUŠENÍ PROVOZU HAVLÍČKO-BRODSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

Pro kalendářní měsíc, v němž je omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

Úplata za předškolní vzdělávání bude tedy v souladu s § 6 odst. 5 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, za měsíc březen 2020 (případně další) snížena o poměrnou část, která bude odpovídat době, po kterou byl provoz přerušen.

Děkujeme za pochopení

Mateřská škola Na Svahu 3049, Havlíčkův Brod