Spolupráce s rodiči

  • každodenní kontakt při předávání dětí
  • účast rodičů na vzdělávacím procesu v roli dobrovolných asistentů při práci v centrech aktivit
  • schůzky s rodiči
  • společné akce pro děti a rodiče (výtvarné dílny, slavnosti v MŠ apod.)
  • materiální i finanční pomoc rodičů - sponzorské dary
  • ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost
  • pedagogové informují rodiče o pokrocích dítěte, chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost
  • mateřská škola nabízí rodičům poradenský servis

Adaptační program

K adaptaci nových dětí v mateřské škole je přistupováno individuálně, na základě konzultace s rodiči. V průběhu adaptačního období se nedoporučuje přítomnost rodičů v MŠ. Úkolem učitelky mateřské školy je především vytvářet prostředí naplněné pohodou a klidnou a vstřícnou atmosférou a tato očekávání naplňovat ve vztahu ke všem dětem. Délku pobytu dítěte v MŠ je možné upravit dle potřeb a postupně ji prodlužovat. Vše se podřizuje tomu, aby dítě bylo co nejméně stresováno a aby mu bylo ulehčeno odloučení od rodiny.

Jak můžete své dítě podpořit?

Pokud se dítě stýkalo s jinými dětmi a naučilo se vydržet nějakou dobu bez rodičů, je to dobrá příprava na nástup do mateřské školy. Také důvěra rodiče v to, že v mateřské škole bude o dítě dobře postaráno, se pocitově na dítě přenáší. Ne méně důležitá je dochvilnost při přivádění a vyzvedávání dítěte z mateřské školy.

První reakce dětí jsou různé, každé dítě potřebuje na adaptaci svůj čas.