Spolupráce s rodiči

  • každodenní kontakt při předávání dětí
  • účast rodičů na vzdělávacím procesu v roli dobrovolných asistentů při práci v centrech aktivit
  • schůzky s rodiči
  • společné akce pro děti a rodiče (výtvarné dílny, slavnosti v MŠ apod.)
  • materiální i finanční pomoc rodičů - sponzorské dary
  • ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost
  • pedagogové informují rodiče o pokrocích dítěte, chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost
  • mateřská škola nabízí rodičům poradenský servis

Adaptační program

K adaptaci nových dětí v mateřské škole je přistupováno individuálně, na základě konzultace s rodiči. Rodiče mají možnost být po dobu adaptace přítomni s dítětem v MŠ. Délku pobytu dítěte v MŠ je možné upravit dle potřeb a postupně ji prodlužovat. Vše se podřizuje tomu, aby dítě bylo co nejméně stresováno a aby mu bylo ulehčeno odloučení od rodiny.